RESPECTAR L’ENTORN, OFERIR-NE EL MILLOR RETORN

El compromís i la responsabilitat mediambiental com a pedra filosofal per tractar el nostre paper reciclat amb la cura i el respecte que el nostre entorn mereix.

A Pere Valls sabem que quan llancem a les escombraries el paper usat també estem condemnant a mort el nostre entorn, per això
reciclar paper i cartó és primordial per economitzar energia, evitar la contaminació i salvar els boscos.

7.000 diaris pesen al voltant d'una tona, és a dir tres metres cúbics de fusta o, dit d’una altra forma, 13 arbres de mida mitjana.

De poc serveix, però, tenir el paper reciclat com a pedra filosofal del nostre projecte si per tractar-lo i fabricar-lo ferim el que ens envolta; des de sempre el sector de la indústria paperera ha hagut de combatre contra els enemics que ella mateixa generava, com la generació de residus, l’ús abusiu de l’aigua o l’emissió de gasos com el diòxid de carboni.

Per aquest motiu, conscients d’això, des de fa uns anys a Pere Valls el vapor d’aigua que utilitzem pel secat del paper no el genera gas natural amb emissions de CO2 sinó una caldera de biomassa alimentada per estella forestal de proximitat.

En l’actualitat aquesta aposta de risc nascuda del respecte pel medi ambient significa per l’empresa un estalvi energètic del 35%, i la no dependència del gas natural.


Sumant-hi, és clar, la victòria més important, la de l’entorn natural: una reducció de 3.300 TM anuals de Co2 d’emissions a l’atmosfera.

Minimitzar l’impacte de l’activitat industrial per respectar el medi natural és un objectiu fàcil de dir però difícil de complir, però per sort a Pere Valls podem afirmar orgullosament que diversos certificats ens avalen la nostra cura per l’entorn que nodreix la nostra indústria: